Natisni stran  
Domov »  » Knjigovodski servis
 

KNJIGOVODSKI SERVIS


Vodite poslovne knjige sami in vam to delo vzame preveč časa? Se pri vodenju poslovnih knjig za vaše podjetje srečujete s težavami?

Oglasite se k nam, preizkusite nas, zagotavljamo vam, da vam ne bo žal! Knjigovodski servis in ostale storitve opravljamo za:

 • pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d)
 • samostojne podjetnike
 • fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo (obrtnike, odvetnike,   notarje, zdravnike)

Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela knjigovodstva.

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga, dnevnik- dvostavno knjigovodstvo, knjiga prihodkov in odhodkov - enostavno knjigovodstvo)
 • spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih terjatev in obveznosti
 • analitično spremljanje prihodkov in stroškov
 • evidenca osnovnih sredstev v registru
 • vodenje davčnih evidenc (knjiga izdanih in prejetih računov)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun zamudnih obresti in ostalih obresti
 • fakturiranje
 • obračun plač, regresov, izplačil obresti, avtorskih honorarjev, najemnin
 • obračun osnovnih sredstev (amortizacija, prevrednotovanje)
 • bilančna poročila - letni računovodski izkazi, medletni računovodski izkazi
 • statistična poročila
 • vsi davčni obračuni z davčnimi bilancami
 • poročanje davčnemu organu o osebnih prejemkih fizičnih oseb
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - obrazec M4/M8
 • vsa ostala poročanja po veljavni zakonodaji

          Vse pravice pridržane. Internet stran: Multimedija.net, 2006