Računovodski servis Ljubljana : seo  
 
 
 

RAČUNOVODSKI SERVIS LJUBLJANA


Vodite poslovne knjige sami in vam to delo vzame preveč časa? Se pri vodenju poslovnih knjig za vaše podjetje srečujete s težavami?

Oglasite se k nam, preizkusite  naše znanje, zagotavljamo vam, da vam ne bo žal! Računovodski servis Ljubljana, Ermac d.o.o.:

 • pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d)
 • samostojne podjetnike
 • fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo (obrtnike, odvetnike,   notarje, zdravnike)

Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 • vodenje temeljne poslovne knjige (glavna knjiga, dnevnik- dvostavno knjigovodstvo, knjiga prihodkov in odhodkov - enostavno knjigovodstvo)
 • spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih terjatev in obveznosti
 • analitično spremljanje prihodkov in stroškov
 • evidenca osnovnih sredstev v registru
 • vodenje davčnih evidenc (knjiga izdanih in prejetih računov)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun zamudnih obresti in ostalih obresti
 • fakturiranje
 • obračun plač, regresov, izplačil obresti, avtorskih honorarjev, najemnin
 • obračun osnovnih sredstev (amortizacija, prevrednotovanje)
 • bilančna poročila - letni računovodski izkazi, medletni računovodski izkazi
 • statistična poročila
 • vsi davčni obračuni z davčnimi bilancami
 • poročanje davčnemu organu o osebnih prejemkih fizičnih oseb
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - obrazec M4/M8
 • vsa ostala poročanja po veljavni zakonodaji

PREDSTAVITEV PODJETJA


Smo družinsko podjetje iz Litije in se z računovodskimi in davčno svetovalnimi storitvami ukvarjamo od leta 1988. V začetku smo delovali v obliki samostojnega podjetništva, v letu 1992 pa smo ustanovili družbo Ermac d.o.o. Za nami je torej kar lepo število let prakse iz področja računovodstva, knjigovodstva, davčnega svetovanja in davčnega zastopanja, ter finančnega in pravnega svetovanja.

Računovodski servis Ljubljana, Ermac d.o.o., računovodstvo opravljamo za samostojne podjetnike, fizične osebe ki opravljajo dejavnost, male in srednje družbe, društva in javne zavode. V večini delujemo na področju Ljubljane z okolico (Litija, Domžale, Vrhnika, Kamnik, Mengeš). Stranke pa imamo tudi iz bolj oddaljenih krajev od našega sedeža. S pomočjo moderne tehnologije in elektronskega poslovanja oddaljenost našega sedeža od naših strank ni več nepremostljiva, celo več sploh ni ovira.

V našem podjetju smo zaposleni štirje delavci. Trije samostojni računovodje in en davčni svetovalec. Velik poudarek dajemo visokemu strokovnemu znanju in se za doseganje tega cilja nenehno izpopolnjujemo. Vodja računovodskega servisa je lastnik potrdila o usposobljenosti za vodenje računovodskih servisov že od uvedbe tega instituta iz leta 2001, davčni svetovalec pa je član Društva davčnih svetovalcev Slovenije.

Svojim strankam se trudimo nuditi širok spekter visoko kakovostnih storitev, od osnovnega vodenja poslovnih knjig prek računovodenja v širšem pomenu besede, davčnega svetovanja, pravnega svetovanja, finančnega in poslovnega svetovanja do najlažjih in najenostavnejših administrativnih opravil. S tako širokim področjem delovanja želimo našim strankam zagotoviti čim boljši servis na enem mestu in jim s tem prihraniti čas za njihovo delo in poslovne odločitve. Strategija širokega spektra storitev, ki smo jo zasnovali v začetku in nadgrajevali do danes se je pokazala za učinkovito. Iz analiz poslovanja naših dolgoletnih strank namreč ugotavljamo, da je rast kazalnikov uspeha naših strank pozitivna, trend kazalnikov uspeha pa rastoč. Naše prednosti so predvsem visoka kvaliteta storitev, širok spekter storitev na enem mestu, ažurnost in to vse za več kot sprejemljive cene.

 
 
 

© 2004 Multimedija.net. Vse pravice pridržane.